Stiùidio Ostaig
Isle of Skye | An t-Eilean Sgitheanach
3.jpg

Seirbheisean

 

Seirbheisean

 
Screen Shot 2018-11-15 at 16.14.11.png

CEÒL

Chaidh Stiùidio Ostaig a chleachdadh sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad mar àite clàraidh airson cuid de na clàran ciùil thraidiseanta as fheàrr an Alba a dhèanamh, a leithid Dàimh (Hebridean Sessions, Tuneship, The Rough Bounds), Fras (Dìle), Eilidh Shaw agus Ross Martin (Birl-esque) agus iomadh clàr eile. Tha sinn cuideachd air seiseanan riochdachaidh, cluiche is tracaidh a dhèanamh do Niteworks, Mairearad Green agus don t-sàr luchd-ciùil Fergie Dòmhnallach agus Christine Primrose.

 
Screen Shot 2018-11-15 at 16.20.53.png

GUTH LABHAIRT

Bidh sin ag obair an seo gu bitheanta air pròiseactan labhairteach, gu h-àraid air susbaint Gàidhlig. O chionn beagan bhliadhnaichean, tha sinn air deuchainnean, prògraman ionnsachaidh, leabhraichean-èisteachd, sanasan, siostaman-fòn agus prògraman rèidio a thoirt gu buil.

 
Screen Shot 2018-11-15 at 16.18.05.png

FUAIM AIRSON FILM

Tha an stiùidio cuideachd air susbaint fuaime a dhèanamh airson iomadh pròiseact film, telebhisein is dealbh-bheò an com-pàirteachas leis a' BhBC, Young Films, Rollo Films agus Cànan.